Kurumsal Kimlik

Bilgi Formu

Kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür.

Bundan dolayı oluşturulurken vazgeçilmez, olmazsa olmaz olan temel ana kural, kuruma ait hiçbir detayın ya da verinin atlanmamasıdır.

Kurumsal kimlik hazırlanmasındaki ana amaç; şirket içi farklı imajların önüne geçilerek kimlik karmaşasının yaşanmamasının sağlanmasıdır. Kurumsal kimlik bir şirket için hazırlanmış yasadır.